• ABSL


O ABSL 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – jako organizacja non-profit, zrzesza ponad 220 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 355 000 osób. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach. 


ABSL Business Intelligence  

Zespół ABSL Business Intelligence  to grono doświadczonych analityków, ekspertów akademickich w dziedzinie zaawansowanych usług biznesowych i rozwoju miast/regionów, a także liderów centrów o ugruntowanej pozycji w PolsceTak szerokie spojrzenie dostarcza kompleksowych analiz opartych na badaniach prowadzonych przy wykorzystaniu metod akademickich a także wiedzy popartej długoletnim doświadczeniem.

→ Ukierunkowanie na sektor usług biznesowych

Budowana przez ponad 10 lat dedykowana baza wiedzy na temat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce o firmach świadczących usługi dla biznesu. Wysokiej jakości analizy przedstawiają rzeczywisty potencjał inwestycyjny polskich miast. Raporty ABSL saądedykowane kluczowym decydentom strategicznym i operacyjnym w międzynarodowych organizacjach.

→ Zbieranie i analiza danych 

Ponad 470+ centrów usług, które zatrudniają ponad 200 000 osób, regularnie uczestniczy w badaniach ABSL dotyczących centrów usług w Polsce. Analizy i rekomendacje ABSL opierają się na wysokiej jakości bazie danych oraz dodatkowych informacjach jakościowych o firmach świadczących usługi dla biznesu.

→ Business Intelligence & Though Leadership 

Wysokiej jakości szczegółowe dane zapewniają kompleksowy wgląd w firmy z danego sektora oraz ogólny obraz sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, pozwala na wzmocnienia Polski jako globalnego centrum usług biznesowych i wzrostu globalnego biznesu. Dane i pogłębione wywiady z kluczowymi liderami sektora usług biznesowych zapewniają rozwój, a także pomoc  w obliczu wyzwań. ABSL shop

ABSL shop to platforma udostępniająca najważniejsze raporty dotyczące sektora nowoczesnych usług biznesowych zawierające niezbędną wiedzę w rozmowach biznesowych, przełomowe insighty i aktualne dane wspomagające decyzje biznesowe kluczowych liderów sektora oraz instytucji publicznych.   

W ABSL shop dostępne są raporty darmowe jak raporty roczne ABSL, raporty miejskie i raporty regionalne. W ABSL shop znajdziesz również płatne kompleksowe analizy przyszłości sektora, potencjału miast pomagające odnieść sukces w biznesie.  

Firmy członkowskie ABSL uprawnione są do zniżki -50%, zarejestruj się w ABSL shop 

Kontakt