• Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji

0
szt.
Treść cyfrowa
Chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Szczegółowa analiza 35 wybranych miast w Polsce. Raport porusza temat wyzwań, przed jakimi w dobie metropolizacji i globalizacji stają miasta średnie, w szczególności wobec rosnącej polaryzacji przestrzeni oraz niekorzystnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego jakim one podlegają. Pełna wersja raportu dostępna tylko w języku polskim.

  • Podobne publikacje