• Potencjał inwestycyjny polskich miast

2263.20
szt.
Treść cyfrowa
Chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

„Potencjał inwestycyjny polskich miast. Porównanie lokalizacji sektora nowoczesnych usług biznesowych”

Raport jest podsumowaniem unikalnego badania potencjału inwestycyjnego polskich miast w oparciu o autorską Matrycę Atrakcyjności Miast ABSL ©,

która odzwierciedla wagę poszczególnych czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną lokalizacji. Zestawiono oceny miast bazując na Rankingu

Subiektywnym i Rankingu Obiektywnym Lokalizacji.

ABSL Separator

Ranking Subiektywny Lokalizacji.

Subiektywny ranking opracowany został na podstawie wyników

badania ABSL 2020 w oparciu o odpowiedzi kadry zarządzającej

centrów nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Przedmiotem

oceny było 7 miast: Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Łódź,

Poznań oraz Katowice i GZM.

Ranking Obiektywny Lokalizacji.

Ranking obiektywny bazuje na analizie statystycznej. Poza głównymi

kategoriami dodatkowo uwzględniano od kilku do kilkunastu cech danej

kategorii, aby prawidłowo ocenić pozycję ośrodka w stosunku do

konkurentów – Matryca Atrakcyjności Miast ABSL ©. Ranking obiektywny

objął 15 ośrodków miejskich. Poza miastami ocenianymi w rankingu

subiektywnym analizie poddano także Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz,

Szczecin, Białystok, Kielce, Radom, Tarnów.

Konfrontacja rankingu obiektywnego i subiektywnego.

Porównanie wyników rankingu subiektywnego według ocen menedżerów do obiektywnego opartego

postrzegania ośrodków przez inwestorów, a tym samym wskazywać na przyszłe trendy. Dokładniejsza

analiza może nieść cenną wiedzę dla władz lokalnych wskazując na rozbieżność percepcji oraz stanu

faktycznego i tym samym być polem dla działań informacyjno-promocyjnych. Rozbieżności mogą być

również przesłanką występowania głębiej zakorzenionych problemów wymagających podjęcia już na

tym etapie działań zaradczych czy wyprzedzających. Analiza porównawcza rankingów kreuje

przestrzeń dla wdrożenia zmian, zwiększających potencjał inwestycyjny lokalizacji.

Lokalizacje: Warszawa, Kraków, Katowice i GZM, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Kielce, Radom Tarnów.

Kategorie oceny lokalizacji: Dostępność drogowa | Dostępność kolejowa | Dostępność lotnicza | Dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej |

Dostępność puli talentów | Jakość komunikacji miejskiej | Jakość uczelni wyższych | Koszt wynajęcia powierzchni biurowej | Percepcja ogólnej jakości życia |

Poziom płac | Współpraca z lokalną jednostką obsługi inwestora | Współpraca z uniwersytetami

ABSL Separator

Spis treści:

1. Executive summary

2. Wprowadzenie

3. Determinanty atrakcyjności lokalizacyjnej dla podmiotów sektora nowoczesnych usług biznesowych

4. Subiektywna ocena atrakcyjności miast z perspektywy menedżerów

5. Metodologia opracowania rankingu obiektywnego

6. Obiektywny ranking atrakcyjności miast

7. Konfrontacja rankingu obiektywnego i subiektywnego

8. Podsumowanie i wnioski

 

EXECUTIVE SUMMARY PDF Document