• Business Services in Warsaw

Warszawa przyciąga najbardziej zaawansowane usługi biznesowe - według najnowszego raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie”, miasto stołeczne to jeden z trzech największych ośrodków usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, obsługujący procesy oparte na wiedzy o wyższym poziomie złożoności. Wzrost wartości eksportu usług opartych na wiedzy (KIBS, knowlegde intensive business services) przekłada się na wyniki finansowe całego sektora usług biznesowych, który stanowi jeden z filarów stabilizujących polską gospodarkę.

0
szt.
Treść cyfrowa
Chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Wg analiz ABSL, Warszawa jest na czele najważniejszych ośrodków w Polsce, w których prężnie rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu, odpowiadający za ok. 3,5 proc. PKB Polski. W ostatnich 4 latach, w Warszawie, obok Trójmiasta, odnotowano największy procentowy wzrost zatrudnienia, który wyniósł 87 proc. W tym czasie powstało 105 nowych centrów usług, w których utworzono 14,3 tys. nowych miejsc pracy. Główną kategorią procesów obsługiwanych w Warszawie są tzw. usługi wspólne, świadczone przez centra usług wspólnych oraz globalne centra usług biznesowych (SSC/GBS), a także obsługa procesów biznesowych (BPO). Zatrudnienie w centrach w Warszawie wynosi obecnie 70,8 tys. osób.